DEV Community

Cover image for gowebexamples ภาษาไทย
Atthaphon Urairat
Atthaphon Urairat

Posted on

gowebexamples ภาษาไทย

Golang ได้ครับความนิยมากขึ้นในทุกชั่ววินาที เมื่อก่อนผมก็หาเวลาว่างในการศึกษาเพิ่มเติมเหมือนกัน แม้ตอนนี้จะแผ่วๆ ไปบ้าง (^_^)

แต่ตอนที่ได้ทำการศึกษาภาษา Go อยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับ gowebexamples ที่อยู่บน github เลยเอามาลองแปล เพื่อที่จะได้เป็นการศึกษาเรียนรู้ และน่าจะมีประโยนช์สำหรับคนอื่นด้วย ตอนนี้ก็ได้ทำการแปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เลยเอามาแปะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจที่จะเรียนรู้ภาษ Go ครับ

เข้าไปที่ gowebexamples.urairat.com ได้เลยครับ

เนื้อหาที่มี จะประกอบไปด้วย

จากที่ผมได้ลองทำความเข้าใจและเปรียบเทียบกับบทความอื่นๆ gowebexamples อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความ Advance หรือครอบคลุมกระบวนท่าทั้งหมดในการสร้างเว็บไซต์ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในการที่จะเรียนรู้ภาษา Go ผ่านโค้ดและการใช้งาน package พื้นฐานต่างๆ ที่มีในการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา Go

ความเห็นส่วนตัวของผมคือ มันเป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่พอมีพื้นฐานด้าน programming อยู่บ้าง เนื่องด้วยความง่ายต่อการทำความเข้าใจของโค้ดตัวอย่างที่มีให้ และการอธิบายที่กระชับครับ

Top comments (1)

Collapse
 
nantipatsoften profile image
Nantipat

thank for sharing