DEV Community

Nosirbek
Nosirbek

Posted on • Updated on

 

Linked List

  • Linked Lists - bu ketma-ketligi xotiradagi joylashuviga bog'liq bo'lmagan chiziqli ma'lumotlar to'plami.

  • Ro'yhatning har-bir elementi keyingi elementga ishora qiladi.

  • Ma'lumotlar tuzilmasi sifatida LinkeListni bir-biriga bog'langan tugunlar ko'rinishida tasavvur qilamiz.

  • Har bir tugun o'z qiymatini va keyingi element manzilini saqlaydi.

Image description
oxirgi element null

Image description

  • Arrayning - har-bir elementi xotirada ketma ket joylashgan bo'lishi kerak.
  • LinkedList - hohlagan bo'sh joyda joylashaveradi , har bir element o'zidan keyingi elementning manzilini saqalaydi.

Linked Listda biz 4- yoki 5- elementni o'qish uchun biz birinchi elementdat boshlab o'qib chiqishimiz kerak , chunki 4- elementning manzili 3- elementda , 3- niki esa 2- da va hokazo ...

Array Linked List
O'qish O(1) O(n)
Qo'shish O(n) O(1)
O'chirish O(n) O(1)

Arrays vs Linked Lists

Image description

Linked Lists turlari

Singly Linked Lists - Bir Tomonlama Ro'yhat

Image description
Circular Linked Lists - Aylana Ro'yxat

Image description
Doubly Linked Lists - Ikki Tomonlama Ro'yhat

Image description

C# da Linked List dan qanday foydalanish haqida keyingi postda yoritaman.

Top comments (0)