DEV Community

Nosirbek
Nosirbek

Posted on • Updated on

 

C# Event Practices ''VideoConverter"

Program.cs

using VideoConverter;

var bytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("Hello world");

var convert = new VideoConvert(bytes);

convert.ConversionStarted += HandleConversionStarted;

convert.ConversionFinished += HandleConversionFinished;

await convert.ConvertAsync();

void HandleConversionFinished(object sender, ConversionFinishedEventArgs e)
{
  System.Console.WriteLine($"Finished : {e.ElapsedTime.TotalMilliseconds}");
  System.Console.WriteLine($"Conversion data : {System.Convert.ToBase64String(e.ByteVideo)}");

  // agar VideoConvert.cs da _bytes ni shunda hech narsa qilmasdan qaytarsak tekshirish imkonimiz bo'ladi

  System.Console.WriteLine($"Bytni Stringga pars qilamiz : {System.Text.Encoding.ASCII.GetString(e.ByteVideo)}");
}

void HandleConversionStarted(object sender, ConversionStartedEventArgs e)
{
  System.Console.WriteLine($"Conversion started : {e.StartTime:HH:mm:ss.fff}");
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

VideoConvert.cs

namespace VideoConverter;
public class VideoConvert
{
  private byte[] _bytes;
  public VideoConvert(byte[] bytes)
  {
    _bytes = bytes;
  } 

  public event EventHandler<ConversionStartedEventArgs> ConversionStarted;
  public event EventHandler<ConversionFinishedEventArgs> ConversionFinished;

  public async Task ConvertAsync()
  {
    var startTime = DateTime.Now;

    ConversionStarted?.Invoke(this, new ConversionStartedEventArgs(startTime));

    var convertedByte = new byte[_bytes.Length];

    await Task.Run(() =>
    {
      for(int i = 0; i < _bytes.Length; i++)
      {
        convertedByte[i] = (byte)(_bytes[i] * 10 % 255);
        Thread.Sleep(100);
      }
    });

    var finishTime = DateTime.Now;

    ConversionFinished?.Invoke(this, new ConversionFinishedEventArgs(finishTime - startTime, convertedByte));
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ConversionStartedEventArgs.cs

namespace VideoConverter;
public class ConversionStartedEventArgs : EventArgs
{
  public DateTime StartTime { get; set; }
  public ConversionStartedEventArgs(DateTime startTime)
  {
    StartTime = startTime;
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ConversionFinishedEventArgs.cs

namespace VideoConverter;
public class ConversionFinishedEventArgs : EventArgs
{
  public TimeSpan ElapsedTime { get; set;}
  public byte[] ByteVideo { get; set; }

  public ConversionFinishedEventArgs(TimeSpan elapsedTime, byte[] byteVideo)
  {
    ByteVideo = byteVideo;
    ElapsedTime = elapsedTime;
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Result

Conversion started : 18:05:18.906
Finished : 1215.91
Conversion data : 0vU8PFpBqlp4POs=
Bytni Stringga pars qilamiz : ??<<ZA?Zx<?
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)

Advice For Junior Developers

Advice from a career of 15+ years for new and beginner developers just getting started on their journey.