DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Merhaba Dünya!

Golang ilk örneğimize gelenekleri bozmadan "Merhaba Dünya!" diyerek başlayalım.

main.go:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Merhaba Dünya!")
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

çalıştır!

Uygulamadaki alanları inceleyelim..

Paketler (package)

Golang uygulamalarında öncelikle paket adını tanımlayarak başlanır. Ana uygulama ve ona bağlı uygulamalar package deyimi ile başlar ve main paketi olarak kabul edilir. Sonraki örneklerde daha detaylı değineceğiz.

İçe Aktarma (import)

Hazır gelen paketler veya harici geliştirilen paketleri/modülleri ise import ile içe aktarır sonrasında kullanırız. Bu örnekte kullanılan fmt paketi Girdi/Çıktı (I/O) işlemleri için geliştirilmiştir. Println fonksiyonu ise belirtilen girdiyi (örnekte: "Merhaba Dünya!") sonuna yeni satır karakteri ekleyerek yazdırır (stdout).

Fonksiyon (main)

Ana uygulamanın bir main fonksiyonu olmak zorundadır. Uygulama çalıştırıldığında bu fonksiyon otomatik olarak çalıştırılır ve işlevleri gerçekleştirir.

Çalıştırmak (run)

Uygulamanızı test etmek için *go run main.go komutunu kullanmamız yeterlidir. Uygulamayı test etmek için kodun hemen altında link verildi, web üzerinden çalışmalarınızı denemek için https://play.golang.org adresini kullanabilirsiniz.

NOT

Tüm yazıları örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım, tanımlarda veya söz dizimlerinde hatalarım olursa lütfen bildirin birlikte düzeltelim.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır!

Top comments (0)