DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Range

Dizi, Kesit ve Harita verilerinden indis, anahtar ve değer çekmek için for döngüsü ile birlikte range kullanılır.

package main

import "fmt"

func main() {

  // Kesitteki Sayıları Toplama
  kesit := []int{1, 2, 3, 4}
  toplam := 0
  for _, sayi := range kesit {
    toplam += sayi
  }
  fmt.Println("Toplam:", toplam)

  // Değerin Indis'ini Bulmak
  for indis, deger := range kesit {
    if deger == 3 {
      fmt.Println("Indis:", indis)
    }
  }

  // Harita'dan Anahtar/Değer Alma
  iller := map[string]string{"m": "mersin", "a": "antalya"}
  for k, v := range iller {
    fmt.Printf("%s -> %s\n", k, v)
  }

  // Sadece Anahtar Verisin Almak
  for k := range iller {
    fmt.Println("Anahtar:", k)
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Toplam: 10
Indis: 2
m -> mersin
a -> antalya
Anahtar: m
Anahtar: a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

çalıştır!

Kesitteki Sayıları Toplama

  kesit := []int{1, 2, 3, 4}
  toplam := 0
  for _, sayi := range kesit {
    toplam += sayi
  }
  fmt.Println("Toplam:", toplam)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kesitteki sayıları range ile her döngü de sırayla indis (_) ve deger (sayi) atamalarını yaparak toplamını buluyoruz. Indis numarasına ihtiyacımız olmadığı için _ boş tanımlayıcı (blank identifier) kullandık.

Değerin Indis'ini Bulmak

  for indis, deger := range kesit {
    if deger == 3 {
      fmt.Println("Indis:", indis)
    }
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Değeri 3 olan değişkenin indis değerini bulup yazdırıyoruz.

Harita'dan Anahtar/Değer Alma

  iller := map[string]string{"m": "mersin", "a": "antalya"}
  for k, v := range iller {
    fmt.Printf("%s -> %s\n", k, v)
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Harita dizisinden anahtar ve değeri ekrana yazdırıyoruz.

Anahtar Verisi Almak

  for k := range iller {
    fmt.Println("Anahtar:", k)
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Range ile tek değişken verildiğinde map'tan anahtar verisi dönmektedir.

Top comments (0)