DEV Community

Yaroslav Podorvanov
Yaroslav Podorvanov

Posted on

Обережно кодогенерація

Раніше вже писав про збільшення швидкодії та зменшення використання пам'яті після використання кодогенерації і ця історія має продовження, а саме розбір помилок.

Protobuf, перша помилка яка показала себе через пару тижнів після змін в коді

В проекті ми використовуємо офіційну бібліотеку Protobuf github.com/protocolbuffers/protobuf, яка підчас серіалізації використовує рефлексію і будує слайс байтів через append.
А потім я дізнався про "Protocol Buffers for Go with Gadgets" github.com/gogo/protobuf, бібліотеку-fork яка генерує додатковий код щоб прибрати рефексію підчас серіалізації і вже записує в слайс байтів по індексу бо так швидше.
Коли змінював одну бібліотеку на іншу то важливим вважав що стало працювати швидше і написані раніше тести пройшли успішно.
І все б було гаразд але в проекті існувала латка яка через пару тижнів після заміни перезапустила мікросервіс через паніку:

panic: runtime error: index out of range

Латка виглядала приблизно так:

import (
  "github.com/golang/protobuf/proto"
  google "gitlab.com/go-yp/go-warning-codegeneration/models/protos/google/advertisement"
)

func example() {
  var popup = &google.Popup{
    Id:   uuid(),
    Viewed: true,
    Clicked: false,
  }

  // some deep nested function
  go func() {
    var content, err = proto.Marshal(popup)

    if err != nil {
      // log error

      return
    }

    // store to database
    store(content)
  }()

  // some delay with other actions

  // @temporary hack
  go func() {
    popup.Clicked = true

    var content, err = proto.Marshal(popup)

    if err != nil {
      // log error

      return
    }

    // store to database again
    store(content)
  }()
}

І зі стандартною бібліотекою латка працювала без паніки для мікросервісу який працює постійно:

import (
  "github.com/golang/protobuf/proto"
  google "gitlab.com/go-yp/go-warning-codegeneration/models/protos/google/advertisement"
  "testing"
)

const (
  n = 1000000
)

func TestGoogleProtoMarshal(t *testing.T) {
  for i := 0; i < n; i++ {
    var popup = &google.Popup{
      Id:   uint32(i),
      Viewed: true,
      Clicked: false,
    }

    // some deep nested function
    go func() {
      _, _ = proto.Marshal(popup)
    }()

    // @temporary hack
    go func() {
      popup.Clicked = true

      _, _ = proto.Marshal(popup)
    }()
  }
}

А от з github.com/gogo/protobuf при аналогічному тесті вже видає паніку.
Якщо розглянути згенерований код:

func (m *Popup) Marshal() (dAtA []byte, err error) {
  size := m.Size()
  dAtA = make([]byte, size)
  n, err := m.MarshalToSizedBuffer(dAtA[:size])
  if err != nil {
    return nil, err
  }
  return dAtA[:n], nil
}

func (m *Popup) MarshalToSizedBuffer(dAtA []byte) (int, error) {
  i := len(dAtA)

  //...

  if m.Clicked {
    i--
    dAtA[i] = 1
    i--
    dAtA[i] = 0x18
  }

  //...

  return len(dAtA) - i, nil
}

то стає зрозуміло що розрахунок ємності слайсу відбувався за умов m.Clicked = false, а серіалізація за умов m.Clicked = true і таким чином отримав паніку "index out of range".
Звісно латку ми виправили і стало працювати навіть краще.

JSON, помилка у vendor бібліотеці

Бібліотека easyjson теж для серіалізації працює через додатковий код замість використання рефлексії.
Але після внесення в easyjson одної з оптимізацій, час від часу почали отримувати зламаний JSON, ось приклад тесту який покаже помилку.

package tests

import (
  "github.com/stretchr/testify/require"
  "gitlab.com/go-yp/go-warning-codegeneration/models/jsons/easy"
  "testing"
)

const (
  // language=JSON
  popupWithUnicodeContent = `{
    "title": "Some title with symbol \u201Dt",
    "description": "Any description"
  }`

  // language=JSON
  popupContent = `{
    "title": "Some title",
    "description": "Any description"
  }`
)

func TestEasyjsonUnmarshalJSON(t *testing.T) {
  content := make([]byte, 0, 1024)

  content = append(content[:0], popupWithUnicodeContent...)

  var popup easy.Popup

  unmarshalErr := popup.UnmarshalJSON(content)

  require.NoError(t, unmarshalErr)

  var expected = easy.Popup{
    Title:    "Some title with symbol \u201Dt",
    Description: "Any description",
  }

  require.Equal(t, expected, popup)

  content = append(content[:0], popupContent...)

  /**
  Failed:
  expected: easy.Popup{Title:"Some title with symbol ”t", Description:"Any description"}
  actual : easy.Popup{Title:"Some title with symbol ”t", Description:" }y description"}
  */
  require.Equal(t, expected, popup)
}

В easyjson цю помилку вже виправили.

Висновки:

Звісно хочеться використовувати оптимізовані бібліотеки, але стандартні краще протестовані та мають менше помилок.
Приклади доступні в репозиторії.

Top comments (1)

Collapse
 
ralfkortig profile image
butrunk42 • Edited

Цікава стаття! Погоджуюсь, з кожною зміною в коді варто також проводити додаткові тести для перевірки стабільності та надійності системи після внесених змін.Ця стаття буде дуже корисною для майбутніх програмістів. Якщо ви цікавитеся цією сферою і хочете розвиватися у подальшому то стане в нагоді ці procoding.com.ua/ корисні матеріали. Бажаю успіху.