DEV Community

Cover image for Dasturlash va C++ ga kirish
Adaxamova Muqaddasxon
Adaxamova Muqaddasxon

Posted on • Updated on

 

Dasturlash va C++ ga kirish

Dasturlash - inson va kompyuter orasidagi "suhbatlashish" jarayonidir. Ya'ni biz kompyuterga berilgan buyruqlar orqali dastur yaratamiz va bu jarayonda biz dasturlash tillaridan foydalanmiz.

Hozirda C++ dasturlash tili yangi o'rganuvchilar uchun birinchi o'rganilishi lozim bo'lgan tillardan hisoblanadi. Chunki dasturlash sohasining barcha yo'nalishlarida(Android dasturlash, Database dasturlash, Desktop dasturlash) ushbu tildan foydalaniladi.

C++ dasturlash tilida kod yozish uchun yangi sahifa yaratganimizda doim quyidagi ko'rinishdagi kod yaratiladi:

#include <iostream>

int main() {
 std::cout << "Hello World!\n";
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu yerda iostream c++ dasturlash tilining kutubxonalaridan biri hisoblanadi. cout iostream kutubxonasiga tegishli bo'lganligi sababli, cout ni ishga tushirish uchun o'zi tegishli bo'lgan kutubxonani #include bilan yozib ketishimiz muhim hisoblanadi. Aks holda biz yozgan dastur ishga tushmaydi.

cout dan oldin kelayotgan std ni har bir qatorga doim yozib chiqish o'rniga, kutubxonadan keyin using namespace std - har bir qatorga std yozish buyrug'ini kiritib qo'yishimiz lozim.

cout dan keyin doimo << belgisi yozilishi shart.

Agarda cout da matn yozadigan bo'lsak, albatta " " orasida yozishimiz shart.

Namuna

int main() {
 cout << "Familya: Adaxamova" << endl;
 cout << "Ism: Muqaddas" << endl;
 cout << "Yosh: 22";
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Consoleda ko'rinishi:

Image description

1-topshiriq: 2 raqami orqali quyidagi ko'rinishda to'rtburchak chop eting (Ushbu topshiriqda input yo'q).

Image description

Yechim:

int main(){
 cout << "222222" << endl;
 cout << "2" << " " << " " << " " << " " << "2" << endl;
 cout << "2" << " " << " " << " " << " " << "2" << endl;
 cout << "222222";

 return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Consoleda ko'rinishi:

Image description

2-topshiriq: A harfi orqali quyida berilgandek uchburchak chop eting (Ushbu topshiriqda input yo'q).

Image description

Yechim:

int main(){

 cout << " A" << endl;
 cout << " A A" << endl;
 cout << "AAAAA";

 return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Consoleda ko'rinishi:

Image description

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dastur yozish uchun birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan kutubxonani yozishimiz kerak. Keyin esa int main(){} ichiga kodimizni yozishimiz mumkin. Cout da matnlar doimo " " ichida yoziladi va ; bilan tugatamiz.

Dasturlashda doimiy ishlatiladigan atamalar:

cout(abb. character output) - yozilgan dasturni ekranda chiqarib berish va doimo << belgi ishlatiladi.

\n - yangi sahifa
endle - yangi sahifa

Topshiriqlar https://oj.ilmhub.uz/ saytidan olindi.

Top comments (1)

Collapse
 
dawroun profile image
Davron
Qoyil, zo'r!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Timeless DEV post...

Git Concepts I Wish I Knew Years Ago

The most used technology by developers is not Javascript.

It's not Python or HTML.

It hardly even gets mentioned in interviews or listed as a pre-requisite for jobs.

I'm talking about Git and version control of course.

One does not simply learn git