DEV Community

Suleyman Poyraz
Suleyman Poyraz

Posted on • Updated on

Debootstrap ile Pardus Chroot Oluşturmak

debootstrap, bir Debian temel sistemini girilen paket deposunu kullanarak önceden kurulmuş başka bir sistemin alt dizinine kurarak chroot ortamı oluşturmak için kullanılan bir araçtır. debootstrap sayesinde kurulum CD'si kullanmaya gerek kalmadan, debian chroot'u oluşturmayı sağlar.
debootstrap ile kurulum için stabil bir internet bağlantısı gerekir, çünkü paketler bir Debian deposundan getirilir. Ayrıca bu araç dpkg paket kurucusunu içeren başka bir işletim sisteminden kurulabilir ve çalıştırılabilir, bu nedenle, örneğin, Debian'ı çalışan bir Gentoo sisteminden kullanılmayan bir bölüme kurmak için debootstrap'ı kullanabilirsiniz. "Çapraz debootstrapping" olarak bilinen farklı bir mimariye sahip bir makine için bir rootfs oluşturmak için de kullanılabilir.

Debootstrap, paketleri için yalnızca bir depo kullanabilir. Bir rootfs oluşturmak için farklı depolardaki paketleri birleştirmeniz gerekiyorsa (apt'nin yaptığı gibi) veya rootfs'yi otomatik olarak özelleştirmeniz gerekiyorsa, Multistrap gibi bir araç kullanmak mantıklıdır.

Her iki adım için gerekli olan bir not

Başlamadan önce bir kurulum betiği symlink'i oluşturmamız lazım.

# ln -s sid /usr/share/debootstrap/scripts/yirmibir
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Böylece daha doğru bir kurulum sağlamış olacağız

Pardus Chroot Oluşturmak

Bu adımları superkullanıcı olarak işleyeceğiz. İlk olarak bir dizin oluşturalım.

main # mkdir /pardus-chroot/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi chroot ortamı oluşturalım:

main # debootstrap yirmibir /pardus-chroot https://depo.pardus.org.tr/pardus/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Debootstrapt ile Pardus kurulumu

Bu adımları da superkullanıcı olarak işleyeceğiz. Bu adımlarla bir disk üzerine Pardus 21 kurabiliriz. İlk olarak root diskimizi belirleyelim. Benim için /dev/sda3 olacak.

main # mkdir /pardus-chroot/
main # mount /dev/sda3 /pardus-chroot
main # export MY_CHROOT=/pardus-chroot
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi Chroot çekelim

main # cd / 
main # mkdir $MY_CHROOT
main # debootstrap --arch amd64 yirmibir $MY_CHROOT https://depo.pardus.org.tr/pardus/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi fstab yazalım. Fstab içerisine proc ve sysfs yazacağız ve bunları bağlayacağız:

main # echo "proc $MY_CHROOT/proc proc defaults 0 0" >> /etc/fstab
main # mount proc $MY_CHROOT/proc -t proc
main # echo "sysfs $MY_CHROOT/sys sysfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
main # mount sysfs $MY_CHROOT/sys -t sysfs
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İnternet bağlantısı sağlamak için hosts dosyasını kopyalayalım. Ayrıca bağlı disk listesi için mtab dosyasını da kopyalayalım.

main # cp /etc/hosts $MY_CHROOT/etc/hosts
main # cp /proc/mounts $MY_CHROOT/etc/mtab
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi chroot içerisine girelim:

main # chroot $MY_CHROOT /bin/bash
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi dselect ile gerekli olan paketleri kuralım:

chroot # dselect
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şu methodları kullanarak herhangi bir kurulum yapabiliriz.

   dselect - list of access methods
    Abbrev.    Description
    cdrom     Install from a CD-ROM.
   * multi_cd    Install from a CD-ROM set.
    nfs      Install from an NFS server (not yet mounted).
    multi_nfs   Install from an NFS server (using the CD-ROM set) (not yet mounted).
    harddisk    Install from a hard disk partition (not yet mounted).
    mounted    Install from a filesystem which is already mounted.
    multi_mount  Install from a mounted partition with changing contents.
    floppy     Install from a pile of floppy disks.
    apt      APT Acquisition [file,http,ftp]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi login için öntanımlı bir tty belirleyelim:

chroot # mknod tty8 c 4 8
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve root için bir şifre belirleyelim

chroot # passwd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şifreyi belirttikten sonra chrootdan çıkalım. Artık hazırız.

Top comments (0)