DEV Community

Suleyman Poyraz
Suleyman Poyraz

Posted on

YUM/DNF ile Depo İşlemleri

Depoları Listelemek

Devre dışı bırakılmış depolar dahil, sistem için mevcut tüm depoları listelemek için:

# yum repolist all
depo id               depo adı             durum
rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms    Red Hat Enterprise Linux 8 for  etkin
rpmfusion-free-updates        RPM Fusion for EL 8 - Free - U  etkin
rpmfusion-free-updates-testing    RPM Fusion for EL 8 - Free - T  devre dışı
rpmfusion-nonfree-updates      RPM Fusion for EL 8 - Nonfree  etkin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depolar üzerinde Yum-Utils ile işlem yapmak

Başta yum utils'i kuralım:

# yum install -y yum-utils
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu bize yum-config-manager adında bir komut satırı yapısı sağlamaktadır.
Bunu kullanarak depoları aktifleştirebilir ve deaktive edebiliriz.

# yum-config-manager --enable <repo-id>
# yum-config-manager --disable <repo-id>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depoyu aktifleştirmek

# yum-config-manager --enable rpmfusion-free-updates-testing
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depoyu deaktifleştirmek

# yum-config-manager --disable rpmfusion-free-updates-testing
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Paket bazlı depo işlemleri

Paket kurma kaldırma ve yükseltme işlemlerinde depoları --enablerepo=<repoid> komutu ile yönetebiliriz. Bu kısa süreli olarak depoyu aktifleştirecektir.

# yum install kernel-ml --enablerepo=elrepo-kernel
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depoları Elle Yönetmek

Sisteminize kurulu olan bütün depolar /etc/yum.repos.d klasörü altında bulunmaktadır. Burada bulunan dosyalarda depolar şu şekilde görünmektedir.

[rpmfusion-free-updates]
  name=RPM Fusion for EL 8 - Free - Updates
  #baseurl=http://download1.rpmfusion.org/free/el/updates/8/$basearch/
  mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-el-updates-released-8&arch=$basearch
  enabled=1
  gpgcheck=1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

buradaki enabled parametresi 1 ise açıktı 0 ise kapalıdır.

Subscription Manager ile yönetmek (sadece RHEL)

subscription-manager abonelik yöneticisi, yalnızca redhat.repo dosyasındaki depoları etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanılır. RHEL'de bunun bulunmasının sebebi lisans kontrollerini yapmaktır:

Depoları listelemek

Mevcut depoların bir listesini görmek için:

# subscription-manager repos --list
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depoları aktifleştirmek

RHEL spesifik bir depoyu aktifleştirmek için:

# subscription-manager repos --enable=rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depoları deaktifleştirmek

RHEL spesifik bir depoyu deaktifleştirmek için:

# subscription-manager repos --disable=rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bütün Depoları Aktifleştirmek

# yum-config-manager --enablerepo=*
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

RHEL spesifik depolar için

# subscription-manager repos --enable=*
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bütün Depoları Deaktifleştirmek

# yum-config-manager --disablerepo=*
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

RHEL spesifik depolar için

# subscription-manager repos --disable=*
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)