DEV Community

Ali Buğra Okkalı for Açıklab

Posted on • Updated on

Python ile REST-API Servisi Oluşturma

REST API Nedir ?

REST (Representational State Transfer) Temsili Durum Aktarımı anlamına gelir.

Bir istemci bir sunucudan kaynaklar hakkında bilgi almak için bir istekte bulunduğunda, sunucu kaynağın mevcut durumunu istemci makineye geri aktarır.

representational-state-transfer-diagram

Yukarıdaki şekilde de görebileceğiniz gibi , istemci bir veri tabanı sunucusundan veri talep edebileceğiniz PC'nizdir ve tüm iletişim REST API'leri üzerinden yapılır.

Bunun için de birkaç farklı yöntem vardır :

 • GET - İstemci tarafından sunucudan veri seçmek veya almak için kullanılır.

 • POST - İstemci tarafından sunucuya veri göndermek veya yazmak için kullanılır.

 • PUT - İstemci tarafından sunucudaki mevcut verileri güncellemek için kullanılır.

 • DELETE - İstemci tarafından sunucudaki mevcut verileri silmek için kullanılır.

REST API Nasıl Oluşturulur ?

API'ler Java, C#, Python vb. gibi istediğiniz herhangi bir programlama dili kullanılarak oluşturulabilir.

Bu uygulamada, bir API oluşturmak için Python'u kullanacağız ve bunun için Flask olarak bilinen bir kütüphaneden yararlanacağız. Flask, bizim için bir sunucu oluşturmak için ağır kaldırmanın çoğunu yapan popüler bir hafif web uygulaması geliştirme çerçevesidir ve geliştiriciler olarak yalnızca API'leri oluşturmak için iş mantığına odaklanmamız gerekir.

Kurulum

Şimdi, Rest-API'yi oluşturmak için kullanacağımız flask, flask_restful ve veri işlemede kullanacağımız pandas paketlerini python3-pip ile kuralım.

$ sudo apt install python3-pip
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
$ pip3 install flask
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
$ pip3 install flask_restful
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
$ pip3 install pandas
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kod

Kodun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Gerekli paketlerin import edilmesi.
from flask import Flask
from flask_restful import Api, Resource, reqparse
import pandas as pd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Api nesnesinin oluşturulması.
app = Flask(__name__)
api = Api(app)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • GET çağırıldığında users.csv okunması, dict formatına çevrilmesi ve döndürülmesi.
class Users(Resource):
  def get(self):
    data = pd.read_csv('users.csv')
    data = data.to_dict('records')
    return {'data' : data}, 200
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • POST çağırıldığında girdilerin parse edilmesi ve users.csv'ye bir satır eklenmesi.
  def post(self):
    parser = reqparse.RequestParser()
    parser.add_argument('name', required=True)
    parser.add_argument('age', required=True)
    parser.add_argument('city', required=True)
    args = parser.parse_args()

    data = pd.read_csv('users.csv')

    new_data = pd.DataFrame({
      'name'   : [args['name']],
      'age'    : [args['age']],
      'city'   : [args['city']]
    })

    data = data.append(new_data, ignore_index = True)
    data.to_csv('users.csv', index=False)
    return {'data' : new_data.to_dict('records')}, 201
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Çoğu zaman bir API'de kaynağınızın birden çok URL'si olacaktır. Api nesnesindeki add_resource() fonksiyonu ile birden çok URL iletebilirsiniz. Her biri bir Resource'a yönlendirilecektir.
api.add_resource(Users, '/users')
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çalıştırma

$ python3 flask_app.py 

Serving Flask app 'flask_app' (lazy loading)

Environment: production
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.

Debug mode: off

Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Testler

Testler için bir VSCode eklentisi olan Thunder Client kullanılmıştır.

GET http://127.0.0.1:5000/users

GET

POST http://127.0.0.1:5000/users?name=Bugra&age=29&city=Istanbul

POST

GET http://127.0.0.1:5000/users

GET2

GET http://127.0.0.1:5000/Tom

GET3

Top comments (0)