DEV Community

Rashidovdev
Rashidovdev

Posted on

Mantiqiy operatorlar | logic operators

Binary

Binary - operator deb 2 ta obyekt qabul qiladigan operatorlarga aytiladi.
Masalan: + yoki - operatori faqat 2 ta obyekt ustida ishlatiladi.

Unary

Unary - operator esa faqatgina 1 ta obyekt qabul qiladi.
Masalan: ! operatori 1 ta obyekt ustida ishlatiladi.!True

True va False mantiqiy qiymatlari

 • true- qiymat deb rost/to'g'ri/mavjud qiymatlarga aytiladi.
 • true - ko'p dasturlash tillarida 0 dan boshqa qolgan barcha qiymatlarni qabul qiladi.
 • False - yo'q/yolg'on/noto'g'ri qiymatga aytiladi.

True - 184 , 777, 0.001 , -17.
False - 0

AND - &&

 • > Binary
 • True/False mantiqiy qiymat qaytaradi
 • Ikkala holatda ham true bo'lsa, true qaytaradi.
A B &&
false false false
true false false
false true false
true true true

OR - ||

 • Binary
 • Logik true/false qiymat qaytaradi
 • Kamida 1 ta obekt true bo'lsa true qaytaradi


A B OR
false false false
true false true
false true true
true true true

XOR - ^

 • Binary

 • Logik true/false qiymat qaytaradi

 • obyektning mantiqiy qiymatini teskarisini qaytaradi.

A B ^
false false true
true false false
false true false
true true true

NOT - !

 • unary

 • Logik true/false qiymat qaytaradi

 • obyektning mantiqiy qiymatini teskarisini qaytaradi.

A !
false true
true false

Top comments (2)

Collapse
 
andreishen profile image
Andrei Shen

hi

Collapse
 
rashid0ff profile image
Rashidovdev

Hello