DEV Community

Cover image for ERPNext Nasıl Kurulur?
Türker TUNALI ⚡
Türker TUNALI ⚡

Posted on • Updated on

ERPNext Nasıl Kurulur?

Selamlar,

İşletmelerin satınalma, satış, sevkiyat, üretim, kalite kontrol gibi süreçlerini ERPNext ile çok kısa sürede yönetmeye başlayabilirsiniz.

ERPNext'i kendi sunucunuza kurmak için aşağıda ki adımları izleyebilirsiniz.

Notlar:

  • Örnekte yeni kurulmuş Ubuntu 20.04 Server kullanılmıştır.
  • "frappe" adıyla yeni bir kullanıcı açılmıştır.
  • Kurulum esnasında MariaDB Root şifresi, ERPNext Administrator şifreleri sorulmaktadır.
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo adduser frappe
sudo usermod -aG sudo frappe
su - frappe
export LC_ALL=C.UTF-8
sudo apt install python3-minimal build-essential python3-testresources python3-setuptools
wget https://raw.githubusercontent.com/frappe/bench/develop/install.py
sudo python3 install.py --verbose --production --user frappe-logedo --frappe-branch version-13 --erpnext-branch version-13
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra alınması gereken sonuç:
Bench + Frappe + ERPNext has been successfully installed!

Kaynak: https://kenfavors.com/code/how-to-install-erpnext-on-ubuntu-20-04/

Talep veya beğeni gelirse konuyu derinleştirebiliriz.

Discussion (1)

Collapse
turker_tunali profile image
Türker TUNALI ⚡ Author • Edited on

İşletmenizde ERPNext kullanmak isterseniz bize buradan ulaşabilirsiniz. logedosoft.com/contact