DEV Community

Wahid Abduhakimov
Wahid Abduhakimov

Posted on • Updated on

 

out & ref | C#

ref

  • qiymatlarni reference orqali jo'natadi yoki qaytaradi
  • ref orqali jo'natilgan o'zgaruvchilar avvaldan initialize qilingan bo'lishi shart

out

  • ref bilan deyarli bir xil.
  • out orqali jo'natilgan parameterlar initialize qilinishi shart emas, lekin method qaytishidan avval initialize bo'lshi shart

out & ref ishlatish mumkin emas

  • async keyword orqali yaratilgan asinxron methodlarda ishlatilmaydi
  • yield return va yield break keywordlar mavjud methodlarda ishlatilmaydi
  • out extension methodlarning birinchi argument ustida ishlatilmaydi
  • ref extension methodlarning birinchi argumenti struct bo'lmasa yoki struct constraint mavjud bo'lmasa, ularni ustida ishlatib bo'lmaydi.

Top comments (0)

Advice For Junior Developers

Advice from a career of 15+ years for new and beginner developers just getting started on their journey.