DEV Community

Suleyman Poyraz
Suleyman Poyraz

Posted on

LEMP Server Kurulumu

"LEMP" dörtlüsü, LAMP dörtlüsünden farklı olarak Apache yerine Nginx kullanarak oluşturulan bir sunucu dörtlüsüdür. Linux'ta site oluştururken sitenizi Apache üzerinden değil, kurulan Nginx (Engine-X) web sunucusuyla site üretmeye hazır hale getirmeyi sağlar.

Debian Sistemlerinde LEMP Kurulumu

Aşağıdaki adımları izleyerek LEMP kurabilirsiniz.

Nginx Kurulumu

Nginx web sunucusu, son dönemlerde popülerleşen, Apache alternatifi bir yazılımdır. Performans ve yapılandırma kolaylığı ile öne çıkmıştır

sudo apt update
sudo apt install nginx
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer ki ufw güvenlik duvarını kullanıyorsanız, Nginx için HTTP ve HTTPS port çıkışlarına izin vermemiz lazım. Ancak burada bir güzellik var. Nginx'in iki farklı yayın katmanı için ayrı ayrı ayar yapabiliyoruz. Bu katmanlarını ufw aracılığı ile görmek için

sudo ufw app list |grep Nginx
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bunun çıktısı şu şekilde olacaktır.

 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nginx Full Nginx'in her iki yayın kanalını, Nginx HTTP http (basit hypertext protokolü) kanalını, Nginx HTTPS https (SSL ile korunan hypertext protokolünü) temsil eder. Bunlardan birisini seçerek çalışmasına izin verelim. Ben Nginx Full'ü seçeceğim. Eğer ki http modunu seçerseniz sitenize http://site_adresi adresinden erişim sağlarken https://site_adresi adresi ile erişim sağlanamıyor.

sudo ufw allow in "Nginx Full"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

MySQL Server Kurulumu

Artık web sunucunuz hazır ve çalışır durumda olduğuna göre, MySQL'i kurmanın zamanı geldi. MySQL, bir veritabanı yönetim sistemidir. Temel olarak, sitenizin bilgileri depolayabileceği veritabanlarını düzenleyecek ve bunlara erişim sağlayacaktır.

sudo apt install mysql-server
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ardından MySQL için ilk kurulumumuzu yapalım. Bu aşamada program bizden database için yapacağımız kurulumda şifre oluşturmamızı isteyecektir.

sudo mysql_secure_installation
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?

Press y|Y for Yes, any other key for No
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer yeni bir şifre oluşturacaksanız buna evet manasında Yye tıklayın.

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu aşamada orta uzunlukta bir şifre oluşturalım, bu yüzden 1'e tıklayalım

Using existing password for root.

Estimated strength of the password: 100
Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

buna da n diyelim. Böylece kurulum tamamlanmış oldu.

Şimdi MySQL kullanıcılarını listeleyelim

sudo mysql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu bizim için bir SQL kabuk ortamı oluşturacaktır. Şimdi şunları yazalım.

mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktısı şu şekilde görünecektir

+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| user       | authentication_string           | plugin        | host   |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| root       |                      | auth_socket      | localhost |
| mysql.session  | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| mysql.sys    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| debian-sys-maint | *FA769377A401A7D25BE1CA89AFF17BF607F876FF | mysql_native_password | localhost |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada göründüğü üzere auth_socket şifresi verelim. Burada 'password' bizim belirleyeceğimiz şifre olacak. Öntanımlı olarak ben password olarak belirledim.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu değişikliğin okunması için tablomuzu güncelleyelim

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve yeniden Tablomuzu kontrol edelim

mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| user       | authentication_string           | plugin        | host   |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| root       | *3636DACC8616D997782ADD0839F92C1571D6D78F | auth_socket      | localhost |
| mysql.session  | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| mysql.sys    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| debian-sys-maint | *FA769377A401A7D25BE1CA89AFF17BF607F876FF | mysql_native_password | localhost |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

PHP Kurulumu

PHP, dinamik içeriği görüntülemek için kodu işleyen birimdir. Kendisi aslında bir programlama dilidir. Komut dosyalarını çalıştırabilir, bilgi almak için MySQL veritabanlarınıza bağlanabilir ve işlenen içeriği görüntülemek için web sunucunuza aktarabilir. LAMP'dan farklı olarak burada php-fpm paketi kurulması lazım.

sudo apt install php php-fpm php-mysql

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Böylece kurulum işlemi tamamlandı.

Bitiriş

Artık bir LEMP sunucusuna sahip olduğunuza göre, daha sonra ne yapacağınız konusunda birçok seçeneğiniz var. Temel olarak, sunucunuza çoğu türde web sitesi ve web yazılımı yüklemeniz artık mümkün, güle güle kullanın.

Top comments (0)