DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Pardus 19.x üzerinde Docker kurulumu ve kullanımı

Pardus 19.x sürümleri üzerinde Docker'ın varsayılan olarak kullanılan topluluk sürümünün kurulumunu yapacağız. Aşağıda anlatılan şekilde kurduğunuz durumda docker üzerindeki güncellemeleri sisteminiz üzerinden alabilir, kolaylıkla güncelleme yapabilirsiniz.

Kurulum

Pardus 19 üzerinde paketlerin güncelliği kontrol edilip Docker paketi için gerekli bağımlılıklar indirilir. Güncelleme;

sudo apt-get update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Gerekli bağımlılıklar:

sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg2 \
  software-properties-common
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Docker'ın resmi GPG anahtarı indirilerek APT sistemine eklenir.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ekrana komut ile çıkan anahtardaki son 8 karakter aşağıdaki gibi imza olarak onaylanır.

docker'ın anahtarını ve imzasını gör:

apt-key list | grep -B2 docker
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

anahtarı ve imza aşağıdaki şekilde görülecektir:

pub  rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
   9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid      [  bilinmeyen  ] Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

anahtar imzasını ekle:

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi Pardus 19.x için Debian tabanlı depo indirilebilir:

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  buster \
  stable"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depo adresi de eklendikten sonra yerel depo güncellenerek ilgili paket yüklenebilir:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Depodda bulunan docker sürümlerini aşağıdaki gibi inceleyebilirsiniz:

sudo apt-cache madison docker-ce
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ve debian paket yönetim sistemi özelliğinden dolayı yukarıdaki komut yerine kendi istediğiniz sürümü yükleyebilirsiniz:

sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING> docker-ce-cli=<VERSION_STRING> containerd.io
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yetkili kullanıcı ile kullanım örneği

Docker'ın kurulduğunu test etmek isterseniz aşağıdaki hello world uygulamasını çalıştırabiirsiniz.

sudo docker run hello-world
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yetkisiz kullanıcı ile çalıştırma

Fakat bu halde iken sadece yetkili kullanıcılar docker'ı kullanabilir. Sizin istediğiniz bir ali kullanıcısının da docker'ı kullanabilmesini sağlamak için oluşturulmamış ise docker grubu oluşturup, ali kullanıcısını docker grubuna ekleyelim:

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker ali
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Test etmek için bu sefer komutunuzun başına "sudo" koymadan yetkisiz kullanıcı ile (yukarıda belirttiğiniz) hello-world konteynırını açabilirsiniz:

docker run hello-world
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ex nihilo nihil fit

Top comments (5)

Collapse
 
aliyilmaz profile image
Ali Yılmaz • Edited

Merhaba, makale için teşekkür ederim. Küçük bir ekleme yapmak isterim, son aşamalarda bulunan " Yetkisiz kullanıcı ile çalıştırma " yönergesini uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor.

Collapse
 
aliorhun profile image
Ali Orhun Akkirman

Selamlar hocam. Aslında yeniden başlatma değil de bulunulan oturumu yenilemek gerekiyor. "docker" için yeni bir "bash" açıp öyle çalıştırmayı deneyebilir misiniz?

Collapse
 
aliorhun profile image
Ali Orhun Akkirman

Epey zaman geçti ama şu şekilde açıldığında problem olmuyor:

su -s kullanici

digitalocean.com/community/questio...

Collapse
 
dogukaneren profile image
Doğukan Eren

Teşekkürler, Pardus 21.x sistem üzerinden de başarılı bir şekilde çalışmakta.

Collapse
 
hwpplayer1 profile image
Mert Gör

Teşekkürler