DEV Community

Jonibek00
Jonibek00

Posted on

First Lesson

phyton bu mukammal dasturlash tili bo'lib,bu tilni biz web dasturlash,turli xil o'yinlarni yaratish,malumot bazasi bilan ishlashimiz mumkun.
phyton dasturlash tilining muallifi-GUIDO VAN ROSSUM bo'lib,bu dasturlash tilining tuzilgan yili 1991-yilning 20-fevraliga to'g'ri keladi.oradan 31yil o'tibdiki lekin,hali hanuz phyton dasturlash tilidan foydalanib kelinmoqda.
phytonda ishlash uchun siz uni tilini bilishingiz kerak.buning uchun siz phytonga tegishli kodlarni bilishingiz shart.
men shulardan birozgina qismini sizlarga aytib o'taman:
phytonda ''print'' so'zi chop etish degan manoni beradi.misol
''print('hello world')'' bu so'zning manosi ''hello world''so'zini chop et degan manoni beradi.
''variables'' bu so'zning manosi ''o'zgaruvchi'' degani
misol:x=10,y=12,c=x+y
print(c) shunda bizning ekranimizda 22 soni paydo bo'ladi chunki
x 10 ga teng, y 12 ga teng,c esa x va y ning yig'indisiga teng shunda x va y ning qo'shilmasi 22 soniga teng bo'ladi

-bu belgi bir qator komentariya yozishga imkon beradi

agarda siz ko'p qatorli komentariya yozmoqchi bo'lsangiz u holda
'''''' shu belgini komentariya boshiga va oxiriga qo'yasiz.
endi printga misollar:
print('222222')
print('2 2')
print('2 2')
print('222222')
bu xolda bizning ekranimizda
222222
2 2
2 2
222222
shu 2li to'rtburchak paydo bo'ladi.
endi variablesga misollar:
x=1000
y=1100
c=x+y
print(c)
bu xolda bizning ekranimizda
2100
shu son paydo bo'ladi

Top comments (1)

Collapse
 
szabgab profile image
Gabor Szabo

Welcome to DEV!
DEV does not have a special way to indicate the language of the post, but it might be a good idea to do so using the regular tags. As it is done by the Spanish posts.

Advice For Junior Developers

Advice from a career of 15+ years for new and beginner developers just getting started on their journey.