DEV Community

Cover image for Javascript Notları #4 - Fonksiyonlar (Functions)
Turan Kılıç
Turan Kılıç

Posted on

Javascript Notları #4 - Fonksiyonlar (Functions)

Merhabalar, seriye fonksiyonlar ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım :)

Fonksiyonlar bizleri kod tekrarından koruyan, kodu daha güvenilir ve düzenli hale getiren, işleri kolaylaştıran kod bloklarıdır. Fonksiyonlar sayesinde çok daha verimli yazılımlar-programlar üretilebilir.

Fonksiyonlar aşağıdaki örnekte verildiği gibi tanımlanır ve çağrılırlar:

<script> 
  function greetings() {
    console.log("Merhabalar, Hoşgeldiniz ");
  }

  greetings();
</script> 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu fonksiyonun çağrılması ile konsoldaki output aşağıdaki gibi olacaktır.
Function Call

Fonksiyonlar parametre denen değişkenleri alabilir ve gerekli komutlarda kullanabilirler. Parametre tanımlarken fonksiyon ismi içerisinde herhangi bir veri tipinin belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü Javascript parametre değişkenlerinin tiplerini dinamik olarak tutmaktadır.

Parametreli bir fonksiyonun tanımlanması aşağıda gösterilmiştir:

<script>
  function greetings2(name) {
    console.log("Merhabalar " + name + ", Hoşgeldiniz ")
  }

  function calculate(fiyat,borc) {
    console.log("Sepete eklenen ürünün fiyatı: " + fiyat 
    + "TL olup Toplam Borcunuz ise: " + borc + "TL 'dir.");
  }

  greetings2("Turan");
  calculate(10,50);
</script>

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu fonksiyonun outputu ise aşağıdaki gibidir:
Parametreli fonksiyon çağırımı Javascript

Ufak bir toplama fonksiyonu örneği:

<script>
  function toplama(a,b,c,d) {
    console.log("Verilen değerlerin toplamı: " + (a+b+c+d));
  }

  toplama(5,10,15,20);
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Toplama fonksiyonun outputu aşağıdadır:
Toplama fonksiyonu Javascript

İşlem gerçekleştiren fonksiyonlar olduğu gibi, değer tutan fonksiyonlar da oluşturulabilir. Yani bir işlem sonucunda ortaya çıkan değer bir değişkene aktarılabilir ve program içerisinde farklı yerlerde kullanılabilir:

<script>
  function toplama(a,b,c,d) { // fonksiyonun oluşturulması
    return a+b+c+d;
  }

  console.log("İşlemin sonucu: " + toplama(5,10,15,20)); // döndürülen değerin işlemde kullanılması
  var x = toplama(5,10,15,20); // döndürülen değerin değişkene atanması
  console.log("x'in değeri: " + x);
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kodun outputu ise aşağıdaki gibidir:
Bir değer döndüren fonksiyon Javascript

Top comments (0)