DEV Community

Cover image for Javascript Notları #3 - Koşul İfadeleri ve Operatörler (if - else, switch-case and operators)
Turan Kılıç
Turan Kılıç

Posted on

Javascript Notları #3 - Koşul İfadeleri ve Operatörler (if - else, switch-case and operators)

Merhabalar, serimizin 3. bölümünde koşul ifadeleri ve operatörlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım :)

Programlama dillerinde, bazı işlemlerin gerçekleşmesi belirli koşulların sağlanması ile gerçekleştirilebilir. Örneğin "eğer sol yol sağ yoldan uzunsa sağ yolu seç" ifadesi bu duruma örnektir.

If-Else

If koşul durumunun genel syntax'ı aşağıdaki gibidir:

if (durum1 _koşul1_ durum2){
  __Koşul1 sağlandığında çalıştırılacak komutlar__
}
else if (durum1 _koşul2_ durum2){
  __Koşul2 sağlandığında çalıştırılacak komutlar__
}
else{
  __Koşulların hiçbiri sağlanmadığında çalıştırılacak komutlar__
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıda ufak bir örnek bulunmaktadır:

<script>
var x = 10;
var y = 11;
if (x < y) {
  console.log("y değeri x değerinden büyüktür");
}
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Birden fazla koşulun bulunduğu bir örnek:

<script>
  var x = 10;
  if (x < 10) {
    console.log("Küçüktür");
  }
  else if (x > 10){
    console.log("Büyüktür");
  }
  else{
    console.log("Eşittir");
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Koşul Operatorleri

Aşağıda sıkça kullanılan bazı operatörler ve anlamları verilmiştir.

Operatör Anlamı
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük Eşittir
>= Büyük Eşittir
== Eşittir
!= Eşit Değildir
=== Değer ve Veri Tipi Olarak Eşittir
! Not (Bir ifadenin zıttı)
&& And (Ve)
|| Or (Veya)

Bunlara birer örnek:

<script>
  x = 10;
  y = 11;

  if (x < y) { 
    console.log("Küçüktür");
  }
  if (x > y) { 
    console.log("Büyüktür");
  }
  if (x <= y) { 
    console.log("Küçük eşittir");
  }
  if (x >= y) { 
    console.log("Büyük eşittir");
  }
  if (x == y) { 
    console.log("Eşittir");
  }
  if (x != y) { 
    console.log("Eşit değildir");
  }
  if (x === y) {
    console.log("Eşit");
  }
  if (!(x > y)) { 
    console.log("Büyük değildir");
  }
  if (1 == 1 && 2 == 2) {
    console.log("1 1'e eşittir ve 2 2'ye eşittir");
  }
  if (1 == 1 || 2 == 2) {
    console.log("1 1'e eşittir veya 2 2'ye eşittir");
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Switch-Case

Durumlar daha kesin ve az sayıda ise, if-else yerine switch-case de kullanılabilir. Aşağıda switch-case kullanımının basic syntax'ı verilmiştir:

<script>
  switch (__durum değişkeni__) {
    case __durum1__:
      **Durum değişkeni Durum1 olduğunda çalıştırılacak komutlar**
      break;
    case __durum2__:
      **Durum değişkeni Durum2 olduğunda çalıştırılacak komutlar**
    default:
      **Durum değişkeni hiçbir duruma uymadığında çalıştırılacak komutlar**      
      break;
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıda switch-case için bir örnek verilmiştir:

<script>
  var light="Green";
  switch (light) {
    case "Green":
      console.log("Move");
      break;

    case "Red":
      console.log("Stop");  
      break;

    default:
      console.log("Be Ready")
      break;
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)