DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Cover image for Javascript Notları #3 - Koşul İfadeleri ve Operatörler (if - else, switch-case and operators)
Turan Kılıç
Turan Kılıç

Posted on

Javascript Notları #3 - Koşul İfadeleri ve Operatörler (if - else, switch-case and operators)

Merhabalar, serimizin 3. bölümünde koşul ifadeleri ve operatörlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım :)

Programlama dillerinde, bazı işlemlerin gerçekleşmesi belirli koşulların sağlanması ile gerçekleştirilebilir. Örneğin "eğer sol yol sağ yoldan uzunsa sağ yolu seç" ifadesi bu duruma örnektir.

If-Else

If koşul durumunun genel syntax'ı aşağıdaki gibidir:

if (durum1 _koşul1_ durum2){
  __Koşul1 sağlandığında çalıştırılacak komutlar__
}
else if (durum1 _koşul2_ durum2){
  __Koşul2 sağlandığında çalıştırılacak komutlar__
}
else{
  __Koşulların hiçbiri sağlanmadığında çalıştırılacak komutlar__
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıda ufak bir örnek bulunmaktadır:

<script>
var x = 10;
var y = 11;
if (x < y) {
  console.log("y değeri x değerinden büyüktür");
}
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Birden fazla koşulun bulunduğu bir örnek:

<script>
  var x = 10;
  if (x < 10) {
    console.log("Küçüktür");
  }
  else if (x > 10){
    console.log("Büyüktür");
  }
  else{
    console.log("Eşittir");
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Koşul Operatorleri

Aşağıda sıkça kullanılan bazı operatörler ve anlamları verilmiştir.

Operatör Anlamı
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük Eşittir
>= Büyük Eşittir
== Eşittir
!= Eşit Değildir
=== Değer ve Veri Tipi Olarak Eşittir
! Not (Bir ifadenin zıttı)
&& And (Ve)
|| Or (Veya)

Bunlara birer örnek:

<script>
  x = 10;
  y = 11;

  if (x < y) { 
    console.log("Küçüktür");
  }
  if (x > y) { 
    console.log("Büyüktür");
  }
  if (x <= y) { 
    console.log("Küçük eşittir");
  }
  if (x >= y) { 
    console.log("Büyük eşittir");
  }
  if (x == y) { 
    console.log("Eşittir");
  }
  if (x != y) { 
    console.log("Eşit değildir");
  }
  if (x === y) {
    console.log("Eşit");
  }
  if (!(x > y)) { 
    console.log("Büyük değildir");
  }
  if (1 == 1 && 2 == 2) {
    console.log("1 1'e eşittir ve 2 2'ye eşittir");
  }
  if (1 == 1 || 2 == 2) {
    console.log("1 1'e eşittir veya 2 2'ye eşittir");
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Switch-Case

Durumlar daha kesin ve az sayıda ise, if-else yerine switch-case de kullanılabilir. Aşağıda switch-case kullanımının basic syntax'ı verilmiştir:

<script>
  switch (__durum değişkeni__) {
    case __durum1__:
      **Durum değişkeni Durum1 olduğunda çalıştırılacak komutlar**
      break;
    case __durum2__:
      **Durum değişkeni Durum2 olduğunda çalıştırılacak komutlar**
    default:
      **Durum değişkeni hiçbir duruma uymadığında çalıştırılacak komutlar**      
      break;
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıda switch-case için bir örnek verilmiştir:

<script>
  var light="Green";
  switch (light) {
    case "Green":
      console.log("Move");
      break;

    case "Red":
      console.log("Stop");  
      break;

    default:
      console.log("Be Ready")
      break;
  }
</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)

Classic DEV Post from 2020:

js visualized

🚀⚙️ JavaScript Visualized: the JavaScript Engine

As JavaScript devs, we usually don't have to deal with compilers ourselves. However, it's definitely good to know the basics of the JavaScript engine and see how it handles our human-friendly JS code, and turns it into something machines understand! 🥳

Happy coding!