DEV Community

Cover image for Politikalar Eklentisi
Artur Mehmet
Artur Mehmet

Posted on

Politikalar Eklentisi

Politikalar Eklentisi

Politikalar eklentisi olarak iki şekilde yapılabilmektedir;

a) Politika eklentisi üzerinden genel politikaları görüntülemek

b) Domain eklentisi üzerinden politika işlemleri

NOT: Politika ile ilgili oluşturma silme düzenleme işlemleri b şıkkında yer alan madde ile yapılabilmektedir. **a **maddesi sadece görüntülemek ve daha önce oluşturulmuş bir politikayı başka ou'ya bağlamak için kullanılmaktadır.

a) Politika eklentisi üzerinden genel politikaları görüntülemek

Alt Text
Resim 1: Politikalar Eklentisi
Resim 1'de görüldüğü gibi "Politikalar" eklentisi üzerinden daha önce oluşturulmuş olan politika listesi gelmektedir. Politikalar listesinden "politikapc" politikaya tıkladığımızda (Resim 1'de numara 2) sağ tarafta ayrıntıları gelmektedir. En sağ tarafta yer alan Resim 1'de numara 4 'teki + simgesine tıkladığımda seçili olan politikanın hangi ou' da oluşturulduğu / etki ettiği yazmaktadır.
Aşağıdaki Resim 2'de 2 numara yazan yerde politikanın hangi ou'ya etki ettiği yazmaktadır.
Alt Text
Resim 2: Politika Ayrıntısı

Resim 2'de 1 numaralı yeşil buton içindeki "+" yazan yere tıkladığımızda bulunduğumuz politikanın başka hangi ou'lara bağlanmasını(linklemek) istiyorsak seçebiliyoruz.

Aşağıdaki Resim 3'te "Bilgisayarlar" ou'sunda oluşturulmuş olan "politikapc" politikasını "PardusBilgisayarlar" ou'suna bağlanacak.

Alt Text
Resim 3: Politika Bağlama Ekranı

Alt Text
Resim 4: Politika Bağlandıktan Sonra

b) Domain eklentisi üzerinden politika işlemleri

İzlenecek yol;
Liman MYS > Domain eklentisi > LDAP şemasından ou seçilmesi > Obje Türü > Politikalar

Alt Text
Resim 5 Domain Eklentisi Üzerinden Politika Eklentisinin Seçilmesi
Resim 5'te obje türünden politika eklentisi seçildiğinde aşağıdaki Resim 6'daki gibi politika(lar) listelenmektedir. (Liman MYS üzerinden ve Active Directory üzerinden politika(lar) gösterilmiştir.

Alt Text
Resim 6: Politika Listesi

Politika oluşturmak için aşağıdaki yol izlenir;

Liman MYS > Domain eklentisi > LDAP şemasından ou seçilmesi > Nesne Ekle

Alt Text
Resim 7: Politika Oluşturulması

Resim 7'de "Nesne Ekle" butonuna tıkladığımızda aşağıdaki menü açılmaktadır.

Alt Text
Resim 8 Nesne Ekle Menüsü
Resim 8'de "Tipi" yazan yere tıkladığımızda hangi nesneleri ekleyebileceğimiz listesi gelmektedir. Burda "Politika'yı" seçeceğiz.(Resim 9)

Alt Text
Resim 9 Nesne Ekleme Listesi
Aşağıdaki resim 10'da yeni eklenecek politika adını belirliyoruz ve "Ekle" butonuna tıklıyoruz;

Alt Text
Resim 10: Politika adı yazma ve ekleme

Yeni politika eklenmiş oldu, "politikapc2"
Alt Text
Resim 11: Yeni Politika

Resim 11'de yer alan politikapc2 'ye" tıkladığımızda aşağıdaki gibi politika ayar menüsü açılmaktadır;

Alt Text
Resim 12: Politika Ayar Menüsü

Detaylar: Politika ile ilgili detaylar yer almaktadır.
Kullanıcı: Politikanın oluşturulduğu ou'da yer alan kullanıcılar üzerinde etki edecek politika objeleri oluşturulmaktadır.
Makine: Politikanın oluşturulduğu ou'da yer alan makineler üzerinde etki edecek politika objeleri oluşturulmaktadır.
Filtreleme: Oluşturulan politikanın kullanıcılar,gruplar,bilgisayarlar,işletim sistemleri üzerinde etki edip etmeyeceği konusunda filtreleme yapılabilmektedir. (Örnek: Oluşturulan ou şu grupları etkilemesin gibi).
LMI (Linux Management Instrumentation, Linux Yönetim Araçları): Burda koşul belirlenir,kullanıcı veya makine politikasında oluşturulan objelerin hangi koşula göre uygulanacağı belirlenir. Çok sık kullanılan bir özellik olmamakla beraber koşul verilmek istenirse bu ayar yapılabilir.
Alt Text
Resim 13: Kullanıcı Politika Objeleri Menüsü
Alt Text
Resim 14: Makine Politika Objeleri Menüsü
Alt Text
Resim 15: Filtreleme Menüsü
Alt Text
Resim 16: LMI Menüsü

Politika Listesi;

 • Zamanlanmış Görevler
 • Havelsan Giriş Ekranı
 • Zaman (NTP) Sunucusu
 • Paket
 • Kota
 • SSH
 • USB
 • Duvar Kağıdı
 • Yetkili Kullanıcı
 • Kısayol
 • Yazıcı
 • Servis
 • Başlat Menüsü
 • SSSD
 • LibreOffice
 • Dosya Transferi
 • Sertifika
 • Tayfa
 • Hesap
 • XFCE Masaüstü Ortamı
 • Mozilla Firefox
 • Conky
 • Gnome Ayarları
 • Klavye Kısayolları
 • Samba Paylaşımları
 • Güç Yönetimi
 • GRUB Ayarları
 • SU Ayarları
 • Java Ayarları
 • Bariyer DLP Ayarları
 • Kaynak Kullanım Politikası
 • Chrome
 • Rsyslog
 • Güvenlik Duvarı
 • Başlangıç Uygulamaları
 • Genel Konfigürasyon Ayarları

Top comments (0)