DEV Community

Durga Pokharel
Durga Pokharel

Posted on

Day 74 Of 100DaysOfCode: Scrapping News Portal Using BeautifulSoup

This is my 74th day of #100Daysofcode and #python learning. Today also keep learn from dataCamp for some hours and completed some assignment there. I have nearly 3 months access to learn from datacamp and I have access for almost all of the topics.

After taking web scrapping course from datacamp. I have interest to apply it. So I made a plane from someday to make simple project. Some part of it is given below.

Scrapping News Portal(ekantipur)

I took ekantipur's website to extract the data. From there I extract title of the news, author of news, date and time, link for title, link for author, and news content. And my python code is given below

Import Dependencies

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import re
from bs4 import BeautifulSoup as BS
import requests
import urllib3

urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Define a URL

url = "https://ekantipur.com/news/"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Read the URL

http = urllib3.PoolManager()
http.addheaders = [('User-agent', 'Mozilla/61.0')]
web_page = http.request('GET', url)
soup = BS(web_page.data, 'html5lib')
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Parse News, Author, Date and Contents

http = urllib3.PoolManager()
http.addheaders = [('User-agent', 'Mozilla/61.0')]
web_page = http.request('GET', url)
soup = BS(web_page.data, 'html5lib')

news_values=[]
ndict = {'Title': [], "URL": [], "Date":[],
   "Author":[], "Author URL":[], "Content":[]}
for title in soup.findAll("h2"):
 if title.a:
  title_link=title.a.get("href")
  # print(title_link)
  if title_link.split(":")[0]!="https":
   title_link=url.split("/news")[0]+title.a.get("href")
  title_text=title.text
  #print(title_link)

  news_page = http.request('GET', title_link)
  news_soup = BS(news_page.data, 'html5lib')

  date = news_soup.find("time").text
  author_url = news_soup.select_one(".author").a.get("href")
  author_name = news_soup.select_one(".author").text

  for row in news_soup.select(".row"):
   for content in row.contents:
    if content.select(".normal"):
     content=content.p.text
     break
   break

  ndict["Title"].append(title_text)
  ndict["URL"].append(title_link)
  ndict["Date"].append(date)
  ndict["Author"].append(author_name)
  ndict["Author URL"].append(author_url)
  ndict["Content"].append(content)

  print(f"""
      Title: {title_text}, URL: {title_link}
      Date: {date}, Author: {author_name}, Author URL: {author_url}
      Content: {content}
     """)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

After above code run we can get following output.


      Title: ओलीले एमालेलाई विभाजनको दिशातिर लगेको नेपालखनाल समूहको निषकर , URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161556295956642983.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ नेकपा (एमाले) को माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल पकषले अधयक केपी शरमा ओली पकषको केनरीय कमिटी बैठकका निरणय नमानने निषकर निकालेको  शुकरबार ओलीले एकपकषीय केनरीय कमिटी बैठक राखेर केनरीय पारटी पदाधिकारी, रदेश पदाधिकारीको चयनका साथै केनरीय सदसयमा २३ सदस मनोनित गरेका थिए 


      Title: एमाले ओली समूहदवारा अविश्‍वास रसतावको हसताकषर फिरता लिन निरदेशन, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161556260778584507.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ नेकपा (एमाले) ओली समूहले मुखयमनरीहरु विरुदधको अविश्‍वास रसतावको हसताकषर फिरता लिन रदेश सांसदहरुलाई निरदेशन दिएको  


      Title: रोत नखुलेको ४२ लाख ३० हजारसहित पकराउ, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161556128649335984.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: भकतपुर रोत नखुलेको ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित रहरीले दुई जनालाई पकराउ गरेको  पकराउ परनेमा दोलखा बैतेशवर–६ घर भई सूरयविनायक–२ बालकोट बसने ३२ वरषीय सुमन घिमिरे काठमाडौं माकलबारी बसने ३७ वरषीय विनोद तामाङ छन रोत नखुलेको उक रकम विभिन बैंकका चेकसहित बुधबार राति उनीहरूलाई पकराउ गरिएको रहरीले जनाएको 


      Title: योगेश भटटराईको रतिकरिया- अतिवादको अन हुनेछ, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161556034641428650.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल समूहका नेता योगेश भटटराईले पारटीमा एकताको विकल नरहेको भनदै अतिवादको अन हुने रतिकरिया जनाएका छन 


      Title: कानतिपुरकरमी सेजुवाल पुरसकृत, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161555642072846546.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: तिलोततमा कानतिपुर पबलिकेसनसका करणाली रदेश संयोजक कलेन सेजुवाल पुरसकृत भएका छन 


      Title: माओवादीसहित तीन दल मिल्‍नुपरने कांगरेससमक जसपाको रसताव, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161555442702749941.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ जनता समाजवादी पारटी (जसपा) ले तीन दल मिलेर केपी ओली नेतृत सरकारको विकल दिनुपरने रसताव कांगरेससमक राखेको  कांगरेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकणठमा शुकरबार साँझ कांगरेस जसपाका शीर नेताहरुको छलफलमा वरतमान सरकारको विकलपमा कांगरेस, माओवादी केन जसपा मिलेर अगाडि बढनु परने रसताव आएको कांगरेस रवकता विशवपरकाश शरमाले बताए 


      Title: कानतिपुरकरमी अधिकारी सममानित, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161555466041744796.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काभरे कानतिपुर दैनिकका काभरे संवाददाता नगेन अधिकारी सममानित भएका छन 


      Title: माधवकुमार नेपाल पकषको थायी कमिटीको आकसमिक बैठक बसदै, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161555373452831165.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ रधानमनरी तथा एमाले अधयक केपी शरमा ओली पकषले पदाधिकारी केनरीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवशेन तोकेपछि एमालेको माधवकुमार नेपाल पकषको थायी कमिटी बैठक बस लागेको  


      Title: संविधान यवसथामा ओलीले पारेका वाङ कांगरेसले टाल : गगन थापा, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161555057187475514.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ कांगरेस नेता गगन थापाले अबको सरकारको नेतृत कांगरेसले गरनुपरने बताएका छन शुकरबार नेपाल शिकषक संघ वागमती रदेश कारयसमितिको कारयकरमलाई समबोधन गरदै नेता थापाले कांगरेसले सरकारको नेतृत गरेर रधानमनरी ओलीले संविधानमा पारेको वाङलाई टालने बताएका हुन 


      Title: एमाले विधानको 'बाधा अड्काउ फुकाउ' रयोग गरी ओलीले दिए माओवादी छाडेका थापा समूहलाई जिममेवारी, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161555038821662746.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ एमालेको केनरीय कमिटी बैठकले सात रदेशका इनचार तोकेको  बालुवाटारमा बसेको केनरीय कमिटी बैठकले एमालेको विधानमा रहेको 'बाधा अड्काउ फुकाउ' को यवसथा रयोग गरेर सात रदेशका इनचार केहीमा पदाधिकारी परिवरतन गरेको हो 


      Title: ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउनुपर : कोइराला, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554966983837581.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ कांगरेस महामनरी शशांक कोइरालाले आफनो पारटीको नेतृतवमा सरकार बनाउनु परनेमा जोड दिएका छन 


      Title: कांगरेस जसपा नेताहरुबीच देउवा निवासमा छलफल, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554936986558983.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ कांगरेस जनता समाजवादी पारटीका शीर नेताहरुबीच छलफल भइरहेको  कांगरेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकणठमा दुवै पारटी नेताहरुबीच भावी सतता समीकरणबारे छलफल सुरु भएको हो कांगरेसको पदाधिकारी पूर पदाधिकारीहरुको बैठकपछि जसपा नेताहरुसँग छलफल सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन 


      Title: महासचिव पोखरेललाई ओलीको निरदेशन- आगामी बैठकमा माधव नेपाललाई बोलाउनू , URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554845432714941.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ एमाले अधयक तथा रधानमनरी केपी शरमा ओलीले केनरीय कमिटीको आगामी बैठकमा माधवकुमार नेपाललाई बोलाउन निरदेशन दिएका छन 


      Title: ओलीले गरे अधयक महासचिवबाहेक एमालेका पदाधिकारी खारेज, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554807931445013.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ सततारुढ नेकपा एमालेको पदाधिकारी खारेज गरिएको  अधयक तथा रधानमनरी केपी शरमा ओली पकषमातरै सहभागी भएको शुकरबारको केनरीय कमिटी बैठकले एमालेका पदाधिकारीलाई खारेज गरेको केनरीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपानतरण गरेको केनरीय सदस खगराज अधिकारीले जानकारी दिए 


      Title: मंसिर देखि गतेसम एमालेको महाधिवेशन गरने ओलीपकषीय केनरीय कमिटीको निरणय , URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155477212822472.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ रधानमनरी तथा नेकपा एमाले केपी शरमा ओलीपकषीय केनरीय कमिटीको बैठकले दसौं महाधिवेशनको मिति तोकेको  


      Title: सरवोच अदालतको यायाधीशमा कुमार चुडाल नहकुल सुवेदी सिफारिस, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554721024524817.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ याय परिषदले सरवोच अदालतको यायाधीशमा कुमार चुडाल नहकुल सुवेदीलाई सिफारिस गरेको 


      Title: लोकतन, संघीयताविरोधी शकतिसँग कुनै सहकार हुँदैन : यादव, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554533353167600.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ जनता समाजवादी पारटी अधयक उपेन यादवले लोकतन, संघीयताविरोधी शकतिसँग कुनै पनि किसिमको सहकार नहुने बताएका छन 


      Title: काठमाडौंबाट साढे किलो युरेनियमसहित जना पकराउ, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554495244547334.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ रहरीले किलो सय राम युरेनियमसहित जनालाई पकराउ गरेको  बिहीबार काठमाडौंको बौद षेतरबाट जनालाई युरेनियमसहित बरामद गरिएको काठमाडौं उपतयका रहरी कारयालयका रमुख एआईजी हरिबहादुर पालले पतरकार सममेलनमा जानकारी दिए 


      Title: विधान टुंगाे नलगाई सकियो जसपा संसदीय दलको बैठक, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554471396996403.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ जनता समाजवादी पारटी (जसपा) संसदीय दलको बैठक विधान टुंगाे नलगाई सकिएकाे 


      Title: २४ घणटामा नेपालमा थप ४८ जनामा कोरोना संकरमण, ६१ जना संकरमणमुक, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554463405975605.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ पछिललो २४ घणटामा नेपालमा ४८ जना कोरोना संकरमित थपिएका छन योसँगै नेपालमा कोरोना संकरमितको संखया लाख ७५ हजार ११८ पुगेको वास तथा जनसंखया मनरालयले जनाएको 


      Title: पतरकार सुशील शरमाको निधन, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161554267523282699.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ पतरकार सुशील शरमाको निधन भएको  चाबहिलसथित ओम असपतालमा उपचारका रममा पतरकार शरमाको बजेर १३ मिनेट जाँदा निधन भएको भाइ विजञान शरमाले जानकारी दिए उनी ६३ वरषका थिए 


      Title: जसपा संसदीय दलकाे बैठक सुरु, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161553942811835099.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कानतिपुर संवाददाता, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-14301
      Content: काठमाडौँ जसपा संसदीय दलकाे बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको  बैठकमा संसदीय दलकाे विधान पारित गरनेबारे छलफल हुँदैछ 


      Title: कारयकरतालाई दाहालको निरदेशन : रतिकरियावादी सलबलाइरहेका छन, हाई अलरटमा बसनुस, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/1615537705102768.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: अमृता अनमोल, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-8990
      Content: बुटवल नेकपा माओवादी केनरका अधयक पुषपकमल दाहालले रतिनिधिसभा पुन:थापित भए पनि रतिकरियावादीको षडयन अझै समाप नभएको बताएका छन 


      Title: शानतिपूर आनदोलनका लागि दलित समुदाय तयार रहनुस : दाहाल, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161553383422613572.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: सनजु पौडेल, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-12973
      Content: तिलोततमा नेकपा माओवादी केनरका अधयक पुषपकमल दाहालले शानतिपूर आनदोलनका लागि दलित समुदायलाई तयारी अवसथामा रहन अपिल गरेका छन राषरिय दलित पतरकार महासंघको रथम राषरिय महाधिवेशनलाई शुकरबार बुटवलमा समबोधन गरदै उनले आफू दलित समुदायको ऋणी भएको बताए 


      Title: कोषको सहायताले हिंसापीडितलाई राहत, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161551377475211294.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: विदया राई, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-21014
      Content: काठमाडौँ गत माघ गते रूपनदेहीका २८ वरषीय होमबहादुर विकले वरषीया बालिकालाई बलातकार गरी हतया रयास गरे । साँझपख पसल हिँडेकी बालिकालाई विकले बलातकारपछि मरणासन हुने गरी कुटपिट गरेर खोलसामा याँकेका थिए । बालिकाको यौनांगका साथै देबरे आँखा, गाला, मुख, घाँटी हातमा पनि चोट लागेको थियो ।


      Title: वीरमा शलयकरिया सजिलो हुँदै, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161551462755696.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: फातिमा बानु, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-21599
      Content: काठमाडौँ जनशकति यवसथापनका केही कठिनाइ रावधिक समसया नआए अबको एक महिनापछि नेपालकै ठूलो पुरानो वीर असपताल धाउने शलयकरियाका बिरामीले धेरै सुविधा पाउनेछन् । शलयकरिया सेवाका लागि मातरै भनेर यहाँ नौतले अतयाधुनिक सरजिकल भवन निरमाण भइसकेको  ।


      Title: बाघ आकरमण बढेपछि घाँसदाउरा चरिचरनमा रोक, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161551411532747725.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: कमल पनथी, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-8774
      Content: बरदिया बाघको आकरमणबाट थानीय मारिन थालेपछि मधुवन नगरपालिकाले खाता जैविक मार सामुदायिक वनमा घाँसदाउरा गर बसतुभाउ चराउन रोक लगाएको  । बुधबार दिउँसो पाटेबाघको आकरमणबाट मधुवन–३ को समझना सामुदायिक वनमा घाँस काट गएकी थानीय रीना भनिने रेनुका सुनारको यान गएको थियो ।


      Title: दशक पुरानो बसतीमा भूमाफिया को दाबी, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161551329384432462.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: डिललीराम खतिवडा, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-8788
      Content: करैया, उदयपुर संसारीदेवी चौधरी धुमधामले छोराको बिहे गरने सोचमा थिइन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फरकिन लागेका छोराका लागि उनले बुहारी पनि खोजिसकेकी थिइन् । बिहेका लागि आफनतलाई निमतो बाँडने, सामान जोहो गरने घर सजाउनतिर लागनुपरने बेला भतकाउन थालिएपछि भने उनी बिलखबनदमा परेकी छन् ।


      Title: ६० वरषमाथिकाको उपचारमा ५०% छुट, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/161551252373125697.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: अतुल मिश, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-8966
      Content: काठमाडौँ येष नागरिकलाई निःशुल सहुलियतमा वास सेवा दिन सरकारले रतयेक रदेशका केही असपतालमा जेरियाटरिकमैतरी वास सेवा कारयकरम सुरु गरेको  ।


      Title: एमाले केनरीय कमिटी बैठक चैत मा, URL: https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155123527214815.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: बिनु सुवेदी, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-20816
      Content: काठमाडौँ नयाँ परिसथितिबारे छलफल गर संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेले चैत गतेका लागि केनरीय कमिटी बैठक बोलाएको  । २०७५ जेठ गते माओवादी केनरसित एकीकृत भएर नेकपा बनेपछि एमाले विघटन भएको थियो तर गत २३ गते सरवोच अदालतले युँताइदिएपछि नयाँ परिसथितिबारे छलफल गर पारटीको केनरीय कमिटी बैठक डाकिएको सचिव एवं संगठन विभाग रमुख पृथवीसुबबा गुरुङले जानकारी दिए ।


      Title: एउटा दलजीवी, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/12/161551519045288519.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: उजवल रसाई, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-15199
      Content: २०६० सालको दशकमा बनेको राजनीतिक कारयकरताको जीवनी यहाँ रसतुत  । बेनामे कारयकरता नेकपा एमालेसमबद भए पनि यो लगभग रतिनिधि जीवनी हुन सक । नेपाली कांगरेस, माओवादी केन वा अरू मौजुदा दलसमबद पछिललो पुसताका नेताकारयकरताले भोगेको सांगठनिक जीवनको चरित उसतै होला भनने अनुमान गर सकिन । रसतुत कथा कुनै दलीय कारयकरतासँग बिलकुलै मेल नखाए, तिनका विशिषटताहरू अधययनयोग ठहरिनेछन् ।


      Title: हातहातमा काउनटर, ठाउँका ठाउँ भुकतानी, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/12/161551507314081279.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: नीलम ढुंगाना तिमसिना, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-neelamdhunganatimsina-Wrxyj
      Content: कुनै पनि भौतिक, कागजी, अफलाइन कार, रकरिया तथा अनतरकरियालाई परमपरागत पदधतिबाट अतयाधुनिक सूचना रविधिमा आधारित विदयुतीय, अनलाइन रविधिमा हसतानतरण गरनुलाई डिजिटल रकरिया भनिन । सूचना रविधिमा आधारित डिजिटल युग हो यो ।


      Title: रतिनिधिसभालाई रभावकारी बनाऊ, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/12/161551443518936211.html
      Date: फालगुन २८, २०७७, Author: समपादकीय, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-11379
      Content: सरकारले गरेको विघटन सरवोच अदालतदवारा बदर भएपछि बसेका रतिनिधिसभाका दुवै बैठक औपचारिकतामा मातरै सीमित हुनुको अर विचारणीय  । यसो हुनुका पछाडि पहिलो , सरकारलाई आफूले एकपल विघटन गरिसकेको रतिनिधिसभापरति खासै रुचि नभएको हुन सक ।


      Title: संविधानको लुपहोल संसद विघटन, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/11/16154681349629503.html
      Date: फालगुन २७, २०७७, Author: बलराम केसी, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-19745
      Content: संसद विघटनले देश अनयोलमा पर्‍यो । चौतरफी विरोध भयो । सरकार गठन हुन नसकने भए मात संसद विघटन हुन सकने धारा ७६ लाई गलत अर लगाई बलमिचयाइँ गरियो । विघटनविरुदधको पहिलो पहरेदार राषरपति पनि विघटनको मतियार हुन पुगनुभयो । अरको सरकार बनने समबनधमा परामरशसम गरनुभएन । सरवोच अदालतबाट विघटन बदर भयो ।


      Title: गाउँमा सिंह आयो, दरबार उतै छुटयो, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/11/161543024411733684.html
      Date: फालगुन २७, २०७७, Author: हरि रोका, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-8961
      Content: हरेक हिसाबले राजनीति दुखिरहेको समय हो यो । पछिललो संविधान लागू भएपछि संघीय लोकतानरिक गणतनरलाई संसथागत गर तथा आम नेपालीको जीवनसतर उकास योजनाबद विकासको थालनी हुनेछ भनने आशा गरिएको थियो । तर पष बहुमत दिएर पठाएको सरकारले रणालीलाई नै बदनाम गरने गरी असथिरता निमयायो ।


      Title: विघटित विपलव, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/11/161543035442137638.html
      Date: फालगुन २७, २०७७, Author: चनरकिशोर, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-8930
      Content: भूमिगत रूपमा हिंसातमक गतिविधि गरदै आएको नेतरविकरम चन विपलव नेतृतवको नेकपा यही फागुन २१ देखि शानतिपूर राजनीतिमा फरकियो । यस दिन खडगपरसाद शरमा ओली नेतृतवको सरकार विपलव नेतृतवको विदरोही नेकपाबीच तीनबुँदे सहमतिमा हसताकषर भयो ।


      Title: अब यसतो कहिलयै नहोस, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/11/161542916589575210.html
      Date: फालगुन २७, २०७७, Author: समपादकीय, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-11379
      Content: भनिसाध छैन, दैलेखमा भएको घटना कति हृदयविदारक  । आफना लालाबालासहित एउटी आमा नदीमा हेलिनु सानो शोकान होइन । आइतबार छिमेकीलाई खेतमा पानी हाल जानछु भनेर चार छोराछोरीलाई लसकर लगाएर खेततिर गएकी आठबीस–३, निमायलकी सुकी बडुवाल सनतानसहित करणालीमा पसिछन्’ । आइतबार सोमबार चार जनाको शव भेटिए पनि कानछी छोरी बेपतता छिन् ।


      Title: बौदधिक विनयशीलताको अभाव , URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/10/161538431574958948.html
      Date: फालगुन २६, २०७७, Author: उततमबाबु रेष, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-12382
      Content: जुलाई १९९१ मा रसिद वैजञानिक जरनल नेचर (अंक ३५२, पृष ३११–३१३) मा युनिभरसिटी अफ मेनचेसटर, बेलायतका तीन खगोलवेतता एनरयु लिन, याथयु बेली एसएल यामरको अनुसनधानातमक लेख छापियो उक लेखमा ती अधयेताहरूले हामरो सौरयमणडलभनदा बाहिर नयाँ रह पतता लगाएको दाबी गरेका थिए 


      Title: मायाजाल, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/10/161534303843418047.html
      Date: फालगुन २६, २०७७, Author: केशव दाहाल, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-10321
      Content: सतता सरकार फरक कुरा हुन् । सतताको एक अंग हो सरकार । , सरकार समपूर राजयसतता होइन । जसतो कि, ओली सरकारका रधानमनरी हुन् । देउवा विपकषी दलका नेता । नेकपाको कचिङगलबाट सडकमा आइपुगेका छन दाहाल नेपालहरू, जो वयं विदरोहीजसता देखिनछन् । सडकमै छन भटटराई यादवहरू ।


      Title: बालबालिकालाई उपहार पुसतक, URL: https://ekantipur.com/opinion/2021/03/10/161534266247046577.html
      Date: फालगुन २६, २०७७, Author: यमुना पराजुली अधिकारी, Author URL: https://ekantipur.com/author/author-19737
      Content: रुसी लेखक अलेकजेनडर रासकिनले आफनी छोरी बिरामी भएको बेला बालयकालमा आफैंले भोगेका कथा सुनाउँदासुनाउँदै यति धेरै सुनाइसकेछन कि पछि उनले ती कथाबाट पुसतकै तयार गरे । कथामा आफनै दु:सुख, हाँसोरोदनहरू थिए । रासकिनकी छोरीलाई कान दुखने समसया थियो । रात परनेबिततिकै छोरीलाई सहनै नसकने गरी कान दुखने हुनाले यसबेला उनले कथाहरू सुनाउँदा रहेछन् ।

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

DataFrame Of above data is,

df = pd.DataFrame(ndict, columns=list(ndict.keys()))
df.head()
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Title  URL Date  Author Author URL Content
0  ओलीले एमालेलाई विभाजनको दिशातिर लगेको नेपालखन... https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155629...  फालगुन २८, २०७७ कानतिपुर संवाददाता https://ekantipur.com/author/author-14301  काठमाडौँ नेकपा (एमाले) को माधवकुमार नेपाल ...
1  एमाले ओली समूहदवारा अविश्‍वास रसतावको हस... https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155626...  फालगुन २८, २०७७ कानतिपुर संवाददाता https://ekantipur.com/author/author-14301  काठमाडौँ नेकपा (एमाले) ओली समूहले मुखयमन...
2  रोत नखुलेको ४२ लाख ३० हजारसहित पकराउ  https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155612...  फालगुन २८, २०७७ कानतिपुर संवाददाता https://ekantipur.com/author/author-14301  भकतपुर रोत नखुलेको ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ...
3  योगेश भटटराईको रतिकरिया- अतिवादको अन ...  https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155603...  फालगुन २८, २०७७ कानतिपुर संवाददाता https://ekantipur.com/author/author-14301  काठमाडौँ नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल समूहक...
4  कानतिपुरकरमी सेजुवाल पुरसकृत  https://ekantipur.com/news/2021/03/12/16155564...  फालगुन २८, २०७७ कानतिपुर संवाददाता https://ekantipur.com/author/author-14301  तिलोततमा कानतिपुर पबलिकेसनसका करणाली ...
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Day 74 Of #100DaysOfCode and #python
Scrapping News Portal(ekantipur) Using BeautifulSoup#WomenInTech #100DaysOfCode #CodeNewbie #beginner #DEVCommunity pic.twitter.com/DpVu6dEXZg

— Durga Pokharel (@mathdurga) March 12, 2021

Top comments (0)