DEV Community

netsi1964 ๐Ÿ™๐Ÿป profile picture

netsi1964 ๐Ÿ™๐Ÿป

I am a front-end developer

Location Aarhus, Denmark Joined Joined onย  github website twitter website

Work

Front-end developer at Trifork A/S

Writing Debut
Five Year Club
Four Year Club
Three Year Club
Two Year Club
One Year Club
8 Week Writing Streak
4 Week Writing Streak
Konklusion pรฅ fordelene ved elbil

Konklusion pรฅ fordelene ved elbil

Comments
1 min read

Want to connect with netsi1964 ๐Ÿ™๐Ÿป?

Create an account to connect with netsi1964 ๐Ÿ™๐Ÿป. You can also sign in below to proceed if you already have an account.

Already have an account? Sign in
A virtual podcaster

A virtual podcaster

Comments
4 min read
From Flawless Codes to Human Qualities: The Unexpected Gifts of AI

From Flawless Codes to Human Qualities: The Unexpected Gifts of AI

Comments
3 min read
Some tips on styling in creating images using ChatGPT

Some tips on styling in creating images using ChatGPT

1
Comments
5 min read
SVG Patterns Made Easy

SVG Patterns Made Easy

Comments
1 min read
The Great Veggie Case of Greenburg

The Great Veggie Case of Greenburg

Comments
2 min read
Sprogverdenen: En Kalejdoskopisk Rejse i Kultur og Kommunikation

Sprogverdenen: En Kalejdoskopisk Rejse i Kultur og Kommunikation

Comments
3 min read
Open Interpreter: Your Personal Programming Assistant

Open Interpreter: Your Personal Programming Assistant

Comments
2 min read
Run command when dotnet project builds

Run command when dotnet project builds

Comments
1 min read
Generate QR Codes with JavaScript and Tailwind CSS

Generate QR Codes with JavaScript and Tailwind CSS

Comments
3 min read
Beregn afstanden til Mallorca, Spanien med Svelte

Beregn afstanden til Mallorca, Spanien med Svelte

Comments
2 min read
Make Your Angular App Look Better with SameWidthDirective

Make Your Angular App Look Better with SameWidthDirective

2
Comments
3 min read
BrowserStateService: A Single Point of Truth for Dark Mode State in Angular

BrowserStateService: A Single Point of Truth for Dark Mode State in Angular

2
Comments
3 min read
Building a Simple Web App to Track Focus Time with Visibility API and Vanilla JavaScript

Building a Simple Web App to Track Focus Time with Visibility API and Vanilla JavaScript

4
Comments 3
2 min read
Creating a command which creates a markdown list with (merged) changes for a Git branch

Creating a command which creates a markdown list with (merged) changes for a Git branch

2
Comments
3 min read
Creating Dynamic Thumbnails with html2canvas

Creating Dynamic Thumbnails with html2canvas

1
Comments
5 min read
Create a Guard in Angular to Handle Navigation Away from a Component with Unsaved Changes

Create a Guard in Angular to Handle Navigation Away from a Component with Unsaved Changes

1
Comments 1
4 min read
Getting Stubby request configuration from your request URLs

Getting Stubby request configuration from your request URLs

Comments
2 min read
Squashing Git Commits for a Cleaner Commit History

Squashing Git Commits for a Cleaner Commit History

9
Comments
3 min read
Breaking down the task of producing a checkbox which is using SVG + GSAP

Breaking down the task of producing a checkbox which is using SVG + GSAP

2
Comments
4 min read
Reusable image before and after patterns.

Reusable image before and after patterns.

1
Comments
2 min read
Extend input type=โ€œnumberโ€ with modifiers

Extend input type=โ€œnumberโ€ with modifiers

Comments
1 min read
Browser feature implementation state

Browser feature implementation state

Comments
1 min read
Use RxJS instead of setTimeout

Use RxJS instead of setTimeout

2
Comments
1 min read
SVG - getTransformedPoint(point, element)

SVG - getTransformedPoint(point, element)

1
Comments
1 min read
Import npm package from skypack.dev

Import npm package from skypack.dev

2
Comments 1
1 min read
Screen coordinates to SVG coordinates

Screen coordinates to SVG coordinates

2
Comments
1 min read
Deno: Javascript from the terminal

Deno: Javascript from the terminal

13
Comments
2 min read
Testing github based comments

Testing github based comments

2
Comments
1 min read
Simple add round corners to SVG path using quadratic line type

Simple add round corners to SVG path using quadratic line type

3
Comments
1 min read
Construct and move svg figure

Construct and move svg figure

1
Comments
1 min read
Masonry flexbox layout? (not responsive)

Masonry flexbox layout? (not responsive)

1
Comments
1 min read
Lazy loading 1500 images using native IMG loading property

Lazy loading 1500 images using native IMG loading property

1
Comments
1 min read
Samuel L. Clippath

Samuel L. Clippath

6
Comments
1 min read
The beauty of build in toLocaleDateString function

The beauty of build in toLocaleDateString function

5
Comments
1 min read
neumorphism

neumorphism

5
Comments
1 min read
SVG/ReactJS math patterns

SVG/ReactJS math patterns

4
Comments
1 min read
Generate beautiful SVG polygons

Generate beautiful SVG polygons

5
Comments
1 min read
AppleTV apps list using lit-element

AppleTV apps list using lit-element

5
Comments
1 min read
Pulling and using NPM package Emmet as javascript module and using it in the browser

Pulling and using NPM package Emmet as javascript module and using it in the browser

4
Comments
1 min read
Planet med flydende vand โ€œkunโ€ 5600 generationer vรฆk...

Planet med flydende vand โ€œkunโ€ 5600 generationer vรฆk...

3
Comments 3
2 min read
Life unfolding in form, shape and colors

Life unfolding in form, shape and colors

2
Comments
1 min read
Small API based web app

Small API based web app

5
Comments
5 min read
justwatch - hjรฆlp til at finde indhold i mine streaming tjenester

justwatch - hjรฆlp til at finde indhold i mine streaming tjenester

3
Comments 4
2 min read
CSS animation using CSS properties and some javascript

CSS animation using CSS properties and some javascript

3
Comments
1 min read
CSS Transform playground

CSS Transform playground

9
Comments
1 min read
Custom element netsi-css-rotation using lit-html

Custom element netsi-css-rotation using lit-html

2
Comments
1 min read
d3 curtain selector

d3 curtain selector

2
Comments
1 min read
Give Moment.js a moment of attention

Give Moment.js a moment of attention

5
Comments
1 min read
AI text contents generators

AI text contents generators

6
Comments
3 min read
Faked SVG path stroke pattern

Faked SVG path stroke pattern

2
Comments
1 min read
loading...