nikoheikkila profile

#discussAre there any Mastodon instances for devs?

Niko Heikkilä・Aug 22

chat
Reactions
nikoheikkila profile

Quick Tip: Faking Dates in PHP with Carbon

Niko Heikkilä・Jun 24

Reactions
nikoheikkila profile

The (Im)Practical Continuous Delivery

Niko Heikkilä・Apr 29

chat
Reactions
nikoheikkila profile

#discussHow Does Your Workplace Encourage Creativity?

Niko Heikkilä・Apr 18

Reactions

Need more relevant posts?
Sign in to customize your feed:

nikoheikkila profile

Check Your Passwords for Pwnage - The Pythonic Way

Niko Heikkilä・Apr 14

chat
Reactions
loading...